TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ÇAYKARA (TRABZON) İNTRÜZİF KOMPLEKSİ İÇERİSİNDEKİ MAGMATİK KAYAÇLARIN PETROKİMYASI VE SR-ND-PB İZOTOP JEOKİMYASI, DOĞU PONTİDLER (KD, TÜRKİYE)

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Çaykara İntrüzif Kompleksi, Sr-Nd-Pb izotopları, Doğu Pontidler, magmatizma,jeokimya, Çaykara Intrusive Complex, Sr-Nd-Pb isotopes, Eastern Pontides, magmatism, geochemistry

Yazarlar
Emre Aydınçakır aydincakir61@gmail.com Cüneyt Şen csen@ktu.edu.tr Faruk Aydin faydin@ktu.edu.tr Abdurrahman Dokuz dokuzabdurrahman@gmail.com Orhan Karslı okarsli@ktu.edu.tr Sinan Yılmazer ysinan29@hotmail.com
Buket Dündar
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası