TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GÜNCEL ACIGÖL SEDİMANLARININ KARBON VE OKSİJEN İZOTOP ORANLARI VE KARBONAT ÇÖKELİM MEKANİZMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Karbon izotopu, Acıgöl, biyolith, hipersalin, halofilik mikrooganizmalar, C isotopes, Acıgöl, biyolith, hypersaline, halophilic microorganims

Yazarlar
Nurgül Çelik Balcı
Cansu Demirel
M Seref Sonmez
Mehmet Ali Kurt mehmetalikurt@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası