TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ŞARKİKARAAĞAÇ SAHASINDA KÖMÜR İÇEREN İSTİFİN KÖMÜR PETROLOJİSİ VE MİKROPALEONTOLOJİSİYLE İLGİLİ ÖN SONUÇLAR, ISPARTA (GB ANADOLU)

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Yalvaç Havzası, Neojen, kömür petrolojisi, paleoortam, ostrakod, Yalvaç Basin, Neogene, coal petrology, palaeoenvironment, ostracod

Yazarlar
Alaettin Tuncer
Ali Ihsan Karayiğit aik@hacettepe.edu.tr Rıza Gorkem Oskay gorkem.oskay@gmail.com Yılmaz Bulut ybulut@gmail.com Cemal Tunoğlu tunay@hacettepe.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası