TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

FTIR TEKNİĞİ İLE HİDROKARBON REZERVUARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE BİR ÖRNEK; ANKARA, TUZ GÖLÜ HAVZASI’NDA YER ALAN HAYMANA FORMASYONU

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Kumtaşı, şeyl, ATR-FTIR, rezervuar, hidrokarbon doygunluğu, Sandstone, shale, ATR-FTIR, reservoir, hydrocarbon saturation

Yazarlar
Aylin Geçer
Aynur Büyükutkur
Mithat Emre Kıbrıs ekibris@geodestek.com
Paulo Sa Caetanoc
Fernando Tavares Rocha
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası