TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BİR JEOSİT ÖNERİSİ OLARAK HACIBEKİRLİ PERİBACALARI’NIN JEOMORFOLOJİK VE SEDİMANTOLOJİK ÖZELLİKLERİ (ULUKIŞLA-NİĞDE)

Bildiri Türü Poster Bildiri

Anahtar Sözcükler Peribacaları, jeolojik miras, jeosit, jeomorfoloji, sedimantoloji, Fairy chimneys, geological heritage, geosite, geomorphology, sedimentology.

Yazar
Esra Gürbüz
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası