TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ÇAL-CAMİLİ (TRABZON) TABİAT PARKI YAKIN CİVARINDAKİ JEOLOJİK KAYNAK DEĞERLER VE JEOTURİZM POTANSİYELİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Çal-Camili, Jeoturizm, Tabiat Parkı, Trabzon. Çal-Camili, Geotourism, Natural Park, Trabzon

Yazarlar
Nazan Araz
Fatih Koroğlu fkoroglu1985@gmail.com Raif Kandemir raifkandemir@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası