TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

MORGEDİK KÖYÜ (ERCİŞ-VAN/TÜRKİYE) ÇEVRESİNDEKİ KİLLERİN MİNERALOJİK İNCELENMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Kil, Mineraloji, Morgedik, Erciş, Van. Clay, Mineralogy, Morgedik, Erciş, Van.

Yazarlar
Ender Izcier ender2704@hotmail.com Türker Yakupoğlu turkery@yyu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası