TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ERGİTİLMİŞ BAZALTLARIN FİZİKO-MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Bazalt, ergitme, fiziko-mekanik özellikler. Basalt, melting, physico- mechanical properties.

Yazarlar
Selman Er selmaner@gmail.com Atiye Tuğrul tugrul@istanbul.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası