TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

PİROKLASTİK KAYAÇLARIN ENDÜSTRİYEL HAMMADDE ÖZELLİKLERİNİN 3D JEOLOJİK MODELLEME İLE ARAŞTIRILMASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Jeolojik yapı, volkanik kayaç, 3D jeolojik model, Gölcük Gölü, geological structure, volcanic rock, 3D geological modeling, Gölcük Lake.

Yazarlar
Fatih Tuzlu
Mehmet Ozçelik
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası