TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

MERMERİN HEYKEL VE OBJE ÜRETİMİNDEKİ SANATSAL SÜRECİ

Bildiri Türü Poster Bildiri

Anahtar Sözcükler Heykel, obje, mermer, sanat, form, sculpture, object, marble, art, form.

Yazarlar
Emre Tirik
Elanur Güner
Hamit Haluk Selim hhselim@gelisim.edu.tr
Ferhan Şahin
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası