TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GEMOLOJİNİN GELİŞİMİ: SORUNLAR VE ÖNERİLER

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Gemoloji, süstaşları, sentetik süstaşları. Gemology, gemstones, synthetic gemstones.

Yazarlar
Tuğba Velioğlu Koray Sozeri koray.sozeri@mta.gov.tr Handan Günel handangunel@hotmail.com Nihal Çevik nhlcevik@gmail.com
Erhan Duran
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası