TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

SÜSTAŞLARININ ŞİFASAL VE TERAPİSEL ETKİLERİ

Bildiri Türü Çağrılı Bildiri

Anahtar Sözcükler Süstaşları, Gemoloji, Şifasal ve terapisel etkiler, Tıbbi jeoloji. Gemstones, Gemmology, Healing and therapeutic effects, Medical geology.

Yazar
Murat Hatipoğlu murat.hatipoglu@deu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası