TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

İZMİR KÖRFEZİ’NDE BULUNAN GEMİ BATIKLARI ÇEVRESİNDE OYULMA HAREKETİNİN NEDEN OLDUĞU JEOLOJİK VE OŞİNOGRAFİK DEĞİŞİKLİKLERİN İNCELENMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler batıklar, oyulma etkisi, yanal taramalı sonar, oşinografi, İzmir Körfezi. ship wrecks, scour effect, side scan sonar, oceanography, Izmir Gulf

Yazarlar
Ezgi Talas ezgitalas@hotmail.com
Tarık Ilhan
A. Hüsnü Eronat
Muhammet Duman muhammet.duman@deu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası