TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ERÇEK GÖLÜ DİP SEDİMANLARININ BAZI PALEOLİMNOLOJİK ÖZELLİKLERİ; ÖN BULGULAR

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Erçek Gölü,XRF, TOC-TIC, tane boyu, iklim. Lake Erçek, XRF, TOC-TIC, grain size, climate.

Yazarlar
Ayşegül Feray Meydan feraygokdere@hotmail.com
Ivan Kalugın
Memet Namık Çağatay cagatay@itu.edu.tr
Andrey Darın
Suna Akkol
Natalıa Rudaya
Ismet Meydan
Denıs Rogozın
Hakan Alkışlar
Halit Demir
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası