TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BRİTOLİT MİNERALİNİN YAYDIĞI İYONİZE RADYASYONUN RATLARDA OLUŞTURDUĞU BİYOKİMYASAL DEĞİŞİMLER

Bildiri Türü Poster Bildiri

Anahtar Sözcükler Britolit, 232Th, Biyokimyasal, Hematolojik, Tiroid Hormonları. Britholite, 232Th, biochemical, heamatologic , thyroid tissue.

Yazarlar
Süheyla Ozkan shylozkan@gmail.com
Mehmet Ferit Gürsu
Ahmet Şaşmaz asasmaz@firat.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası