TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KÖMÜR MADENİ ATIKLARININ ASİT MADEN DRENAJI ÜRETME POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Asit maden drenajı, pasa, statik testler, sentetik yağış liç prosedürü. acid mine drainage, mine waste, static test, synthetic precipitation leaching procedure.

Yazarlar
Deniz Şanlıyüksel Yücel denizsyuksel@comu.edu.tr
Burcu Ileri
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası