TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

SARAY BÖLGESİ (TEKİRDAĞ) KÖMÜR KÜLLERİNİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE OLASI ÇEVRESEL ETKİLERİ, KUZEYBATI TÜRKİYE

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Kömür külü, yanma sıcaklığı, mineralojik bileşim, toksik element, çevre. Coal ash, combustion temperature, mineral composition, toxic element, environment.

Yazarlar
Cemile Erarslan ceerarslan@gmail.com Yüksel Orgün Tutay orguny@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası