TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN TALK CEVHERLERİNİN MİNERALOJİK VE KİMYASAL KARAKTERİSTİKLERİNİN SAĞLIK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Talk, kozmetik sanayi, farmakoloji, asbest, arsenik (As), kurşun (Pb).Talc, cosmetics industry, pharmacology, asbestos, arsenic (As), lead (Pb)

Yazarlar
Yasemin Şirinoğlu Yüksel Orgün Tutay orguny@gmail.com Cemile Erarslan ceerarslan@gmail.com Fikret Koçbulut fbulut@cumhuriyet.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası