TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

YENİKAPI TARİHİ MENDİREĞİ’NDE (İSTANBUL) AHŞAP KULLANIMI, DENDROKRONOLOJİ YÖNTEMLERİYLE TARİHLENDİRMESİ VE ARKEOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Yenikapı, dendrokronoloji, tarihlendirme, dendroarkeoloji, tarihi mendirek. Yenikapı, dendrochronology, dating, dendroarchaeology, historical jetty.

Yazarlar
Ünal Akkemik
Nesibe Kose
Zeynep Kızıltan
Tomasz Wazny
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası