TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

DİCLE NEHRİ’NİN GENÇ DRYAS VE HOLOSEN İKLİM DÖNGÜLERİNE TEPKİSİ: JEOMORFOLOJİK VE ARKEOLOJİK VERİLER IŞIĞINDA BİR SENARYO

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Akarsu tepkisi, Dicle Nehri, Genç Dryas, Holosen, iklim değişimi. River response, Dicle River, Younger Dryas, Holocene, climate change.

Yazarlar
Uğur Doğan
Çetin Şenkul
Eyyüp Ay
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası