TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ORTA PONTİD’LERİN (TÜRKİYE) JEOLOJİK EVRİMİ’NİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Orta Pontidler,Orta Pontid Yapısal Kompleksi, Karakaya Kompleksi, Küre Kompleksi, Orta Pontid Okyanus Baseni. Central Pontides, Central Pontides Structural Complex, Karakaya Complex, Küre Complex, Intra-Pontide Ocean Basin.

Yazarlar
Okay Çimen okaycimen@gmail.com Mehmet Cemal Goncüoğlu mcgoncu@metu.edu.tr
Kaan Sayıt
Antonıo Sımonettı
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası