TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

TUZGÖLÜ FAY ZONUNUN YAPISAL KARAKTERİNİN GRAVİTE VE MANYETİK YÖNTEMLER İLE BELİRLENMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler fay zonu, jeofizik yöntem, gravite, manyetik, Orta Anadolu. fault zone, geophysic method, gravitemry, gravity, magnetics, Central Anatolia.

Yazarlar
Bahar Dinçer
Veysel Işık v.isik@ankara.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası