TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BOLKAR DAĞLARI GÜNEYİNİN UZAKTAN ALGILAMA TABANLI MORFOTEKTONİK ÖZELLİKLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Orta Toroslar, tektonik, jeomorfoloji, doğrultu atımlı fay, uzaktan algılama, Central Taurus Mountains, tectonics, geomorphology, strike-slip fault, remote sensing

Yazarlar
Dilek Şatır dileksatir@gmail.com
Alper Gürbüz
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası