TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

AZERBAYCAN’DA YENİ POTANSİYEL MADEN SAHALARININ UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMLERİ İLE ARANMASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Azerbaycan, Küçük Kafkas dağları, jeolojik uzaktan algılama, maden aramacılığı, Au ve Cu cevherleşmesi, Azerbaijan, Lesser Caucasus mountains, geological remote sensing, mineral exploration, Au and Cu mineralization

Yazarlar
Engin Oncü Sümer engin.sumer@mta.gov.tr
Mustafa Kerem Avcı
Burcu Kocadere burcu_kocadere@hotmail.com
Taha Adilov
Turqay Damirov
Atabey Nushrevanov
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası