TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞܒNDE ÜRETİLEN VE YENİ ÜRETİLECEK VERİ TABANLARI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler MTA, TUCBS, yerbilimleri, CBS, Türkiye jeoloji veri tabanı (TJVT), MTA, TUCBS, geosciences, GIS, Turkey geological database (TJVT

Yazarlar
Mustafa Mercan mmercan06@gmail.com Engin Oncü Sümer engin.sumer@mta.gov.tr
Yıldız Nurlu
Pemra Kumtepe pemra@mta.gov.tr
Türkan Cengiz
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası