TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ALTYAPISI (TUCBS-A) VE JEOLOJİ, MADEN, ENDÜSTRİYEL VE ENERJİ HAMMADDE KAYNAKLARI ANA TEMALARI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler TUCBS, INSPIRE yönergesi, jeoloji, metalik, endüstriyel, enerji hammadde kaynakları, TUCBS, INSPIRE directive, geology, mineral, industrial, energy raw materials

Yazarlar
Pemra Kumtepe pemra@mta.gov.tr Engin Oncü Sümer engin.sumer@mta.gov.tr Mustafa Mercan mmercan06@gmail.com
Yıldız Nurlu
Türkan Cengiz
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası