TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

JEOTERMAL ALANLARDA TERMAL FOTOGRAMETRİ İLE FARKLI LİTOLOJİK BİRİMLERİN VE KAYNAK ALANLARININ BELİRLENMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Biga yarımadası, jeotermal, termal kamera, fotogrametri, Biga peninsula, geothermal, thermal imaging cameras, photogrammetry

Yazarlar
Oya Erenoğlu
Ozgün Akçay
R. Cüneyt Erenoğlu
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası