TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

TÜRKİYE ULUSAL JEOLOJİ VERİ STANDARTLARI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler INSPIRE yönergesi, TUCBS, ulusal jeoloji veri standartları, jeoloji, jeofizik, INSPIRE Directive, TUCBS, national geological data standards, geology, geophysics

Yazarlar
Türkan Cengiz
Yıldız Nurlu
Engin Oncü Sümer engin.sumer@mta.gov.tr Mustafa Mercan mmercan06@gmail.com Pemra Kumtepe pemra@mta.gov.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası