TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

REZİSTİVİTE LOGLARINDAN YALANCI HIZ LOGLARININ ELDE EDİLMESİ : BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler kuyu logu, sonik log, rezistivite logu, yalancı hız logu, well log, sonic log, resistivity log, pseudo-velocity log

Yazarlar
Züheyr Kamacı
Güler Yenilmez
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası