TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BUZULLAŞMA SONRASI KIZILIRMAK DELTASI VE KARADENİZ’İN GELİŞİMİ: MİKROFAUNAL VERİLER

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Karadeniz, foraminifer, ostracod, transfer fonksiyonu, deniz seviyesi, Black Sea, foraminifera, ostracoda, transfer function, sea level

Yazarlar
Christopher Berndt
Gülgün Ertunç
Tahsin Attila Çiner attilaciner@gmail.com Cengizhan Yıldırım cengizyidirim07@gmail.com Mehmet Akif Sarıkaya mehmetakifsarikaya@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası