TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

DEDELER (BOLU)-BEYDİLİ (ANKARA) ARASININ KRETASE-PALEOSEN YAŞLI BİRİMLERİ VE JEOLOJİK EVRİMİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Kıta-kıta çarpışması, Orta Sakarya, Kretase-Tersiyer Sınırı, bitümlü şeyl, Continental collision, Central Sakarya Region, Cretaceous-Tertiary Transition, bituminous shale

Yazarlar
Tanyel Baykut tanyel_bykt@hotmail.com Hayrettin Koral h_koral@hotmail.com Izver Ozkar Ongen izver@istanbul.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası