TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ERKEN BURDİGALYEN YAŞLI SUBTROPİK KIYI SABKASI İSTİFİNDEN (SİVAS HAVZASI) PALİNOLOJİK BULGULAR

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Palinoloji, Erken Burdigalyen, kıyı sabkası, Sivas Havzası, paleoiklim, Palynology, Early Burdigalian, coastal sabkha, Sivas Basin, palaeoclimate

Yazarlar
Nurdan Yavuz
Faruk Ocakoğlu focakoglu@gmail.com Ismail Omer Yılmaz ioyilmaz@metu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası