TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

EOSEN YAŞLI GÖLSEL HATILDAĞ FORMASYONU’NDA (GÖYNÜK-BOLU, KB ANADOLU) MİLANKOVİÇ ÇEVRİMLERİNE İLİŞKİN DURAYLI İZOTOP KANITLARI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Eosen İklimi, Duraylı izotoplar, Milankoviç çevrimleri, Mudurnu-Göynük Havzası, Eocene climate, Milankovitch cyclicity, Mudurnu-Göynük Basin, Stable isotopes

Yazarlar
Faruk Ocakoğlu focakoglu@gmail.com Ismail Omer Yılmaz ioyilmaz@metu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası