TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ATR-FTIR ANALİZİNİ KULLANARAK KUMTAŞI-ŞEYL REZERVUARININ HİDROKARBON DOYGUNLUĞUNUN BELİRLENMESİ VE KUMTAŞI REZERVUARI ÜZERİNE KİL ETKİSİ, TRAKYA HAVZASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Aromatik, FTIR, kil, petrol, şeyl , Aromatic, clay, FTIR, petroleum, shale

Yazarlar
Aylin Geçer
Aynur Geçer Büyükutku
Mustafa Karadavut
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası