TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

MERSİN HAVZASI İÇİN KAYNAK KONTROLLÜ ELEKTROMANYETİK YÖNTEMİN HİDROKARBON ARAMACILIĞINDA KULLANIMI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Mersin Havzası, hidrokarbon aramacılığı, CSEM yöntemi, Mersin Basin, hydrocarbon exploration, CSEM method

Yazarlar
Burak Apaydın
Songül Yıldız Çiftçi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası