TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

DOĞU PONTİLER’İN (GİRESUN, KD TÜRKİYE) VOLKANOSEDİMANTER SERİLERİ İÇİNDE YER ALAN KRETASE OKYANUSAL KIRMIZI KATMANLARININ (KOKK) PLANKTONİK FORAMİNİFERLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Doğu Pontidler, Koniasiyen-Santoniyen, Kretase Okyanusal Kırmızı Katmanları (KOKK), planktonik foraminifer, Coniacian-Santonian, Cretaceous Oceanic Red Beds (CORBs), eastern Pontides, planktonic foraminifera

Yazarlar
Bilal Sarı bilal.sari@deu.edu.tr Raif Kandemir raifkandemir@gmail.com Faruk Aydin faydin@ktu.edu.tr Simge Oğuz simgeoguz@windowslive.com Rasim Başer rasimim@hotmail.com Cüneyt Şen csen@ktu.edu.tr Abdurrahman Dokuz dokuzabdurrahman@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası