TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ÇANKIRI-ÇORUM HAVZASI’NDAKİ YENİ EOSEN-OLİGOSEN FOSİL BULGULARI VE BUNLARIN HAVZA STRATİGRAFİSİNDEKİ ÖNEMİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Eosen, Oligosen, Gastropoda, Bivalvia, Dev Gergedan, Çankırı-Çorum Havzası, Eocene, Oligocene, Gastropoda, Bivalvia, Giant Rhinoceros, Çankırı-Çorum Basin

Yazarlar
Neşe Oyal neseoyal@hotmail.com Müjde Gürsoy mujde.gursoy@gmail.com Ibrahim Kadri Ertekin Levent Karadenizli levent.karadenizli@gmail.com Sevilay Sürekçi sevilaysurekci@mynet.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası