TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

VAN FORMASYONU (AKIN KÖYÜ, VAN) MİKROFASİYES ÖZELİKLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Van formasyonu, mikrofasiyes, Akın Köyü, paleocoğrafya, Van Formation, microfacies, Akın Village, paleogeography

Yazarlar
Elvan Demirci elvan.demirci@ogrenci.selcuk.edu.tr Çetin Yeşilova cetinyesilova@gmail.com Sefer Orçen orcensefer@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası