TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

MANAVGAT HAVZASI GEÇ MİYOSEN-ERKEN PLEYİSTOSEN ÇÖKELİMİNE İLİŞKİN YENİ NANNOPLANKTON, PLANKTİK VE BENTİK FORAMİNİFER VE ASCİDİAN FOSİL BULGULARINA DAYANAN YENİ STRATİGRAFİK YORUM

Bildiri Türü

Yazarlar
Enis Kemal Sagular eniskemal@gmail.com Eda Aydemir Gülin Yavuzlar Nur Seçil Yüzgül nur_yuzgul@hotmail.com
Kubilay Uysal
Muhittin Gormüş mgormus@ankara.edu.tr Ayşegül Yıldız ayildiz10@hotmail.com Erdal Koşun kosun@akdeniz.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası