TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

TRAKYA BÖLGESİ TERSİYER (PALEOJENNEOJEN) BİRİMLERİNİN STRATİGRAFİK VE MİKROPALEONTOLOJİK İNCELENMESİ; KB TÜRKİYE

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Trakya, ostrakod, Eosen, Oligosen, Mio-Pliyosen, paleoortam, Thrace, ostracoda, Eocene, Oligocene, Mio-Pliocene, paleoenvironment

Yazar
Ümit Şafak usafak@cu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası