TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

PALEONTOLOJİ VE EVRİM KURAMINA FELSEFİ BİR YAKLAŞIM

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Paleontoloji, Evrim teorisi, Felsefe, Paleontology, Evolution theory, Philosophy

Yazar
Sefer Orçen orcensefer@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası