TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

NİKSAR HAVZASI’NDAKİ KUVATERNER DEPOLANMA ALANI MİKROMEMELİ FAUNASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Kuzey Anadolu Makaslama Zonu, Niksar Havzası, Memeli Biyostratigrafisi, Rodentia, North Anatolian Shear Zone, Niksar Basin, Mammalian Biostratigraphy, Rodentia

Yazarlar
Ozan Erdal
Şevket Şen
Mehmet Korhan Erturaç erturac@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası