TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

DEDEGÖL DAĞI KUVATERNER BUZULLAŞMASI VE PALEOİKLİM KOŞULLARININ KOZMOJENİK YÜZEY YAŞLANDIRMASIYLA BELİRLENMESİ: ÖN SONUÇLAR

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Dedegöl Dağları, moren, kozmojenik yüzey yaş tayini, buzul, paleoiklim, Dedegöl Mountain, moraine, cosmogenic surface dating, glacier, paleoclimate

Yazarlar
Oğuzhan Kose
Mehmet Akif Sarıkaya mehmetakifsarikaya@gmail.com Tahsin Attila Çiner attilaciner@gmail.com
Omer L. Şen
Adem Candaş
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası