TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GEÇ MESİNİYEN YAŞLI GÖLSEL ÇANKIRI HAVZASI- DEĞİM VE BOZKIR FORMASYONLARININ PALİNOLOJİYE DAYALI ESKİİKLİMSEL VE ESKİORTAMSAL DEĞERLENDİRMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Bozkır ve Değim formasyonu, Çankırı-Çorum Havzası, δ18O - δ13C izotop, palinoloji, eski ortamsal, Bozkır and Değim formations, Çankırı-Çorum Basin, Turkey, δ18O - δ13C isotopes, palynology, palaeo-environment

Yazarlar
Müge Atalar mgtlr@hotmail.com
Marianna Kovacova
Ilaria Mazzini
Elsa Gliozzi
Torsten Utescher
Mine Sezgül Kayseri Ozer mskayseri@gmail.com
Domenico Cosentino
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası