TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

AKHÜYÜK TRAVERTENLERİ’NİN (KONYA-EREĞLİ) GELİŞİMİ VE NEOTEKTONİK EVRİMİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Traverten, neotektonik, Tuz Gölü Fayı, morfoloji , Travertine, neotectonic, Tuz Gölü Fault, morphology

Yazarlar
Fatih Savaş fatih.savas@mta.gov.tr Uğur Temiz ugur.temiz@bozok.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası