TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ORTA PONTİDLER’DE AKARSULARIN TEKTONİK DEFORMASYON VE İKLİM DEĞİŞİMİNE TEPKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ; AKARSU SEKİLERİNİN OSL İLE YAŞLANDIRILMASINDAN ÇIKARIMLAR

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Pontidler, Karabük Dağı, Filyos Nehri, Jeomorfoloji, Tektonik, Sedimentoloji, Akarsu Sekileri, OSL yaşlandırması, Pontides, Karabük Range, Filyos River, Geomorphology, Tectonics, sedimentology, Fluvial Terrace, OSL dating

Yazarlar
Kevin Mcclain
Sefa Şahin
Cengiz Yıldırım
Tahsin Attila Çiner attilaciner@gmail.com Mehmet Akif Sarıkaya mehmetakifsarikaya@gmail.com
Tuğba Oztürk
Nafiye Güneç Kıyak
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası