TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GPR YÖNTEMİ İLE FAY GEOMETRİSİNİN BELİRLENMESİ VE MODELLENMESİ: SİMAV FAYI (KÜTAHYA) ÖRNEĞİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Simav Fayı, 3 boyutlu fay modellemesi, GPR, süreksizlik zonu, Simav Fault, 3 D fault modeling, GPR, discontinuity zone

Yazarlar
Erdem Gündoğdu
Cahit Çağlar Yalçıner
Süha Ozden ozden@comu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası