TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KIZILIRMAK NEHRİ ANAKAYA SEKİLERİNİN VE PALEO-DELTA SEVİYELERİNİN OSL YAŞLANDIRMASI: ORTA PONTİDLER’İN YÜKSELİMİ İÇİN ÇIKARIMLAR

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Orta Pontidler, Kızılırmak, akarsu sekisi, paleo-delta seviyeleri, OSL yaşlandırma, yükselme hızı, Central Pontides, Kızılırmak, fluvial terrace, paleo-delta levels, OSL dating, uplift rate

Yazarlar
Christopher Berndt
Gülgün Ertunç
Cengiz Yıldırım
Tahsin Attila Çiner attilaciner@gmail.com Mehmet Akif Sarıkaya masarikaya@itu.edu.tr
Tuğba Oztürk
Nafiye Güney Kıyak
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası