TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ELBİSTAN HAVZASINI NEOTEKTONİK DÖNEMDE DENETLEYEN FAYLAR, DOĞU TOROSLAR, TÜRKİYE

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Elbistan Havzası, Neojen, Neotektonik dönem, fay kinematiği, Elbistan Basin, Neogene, Neotectonic Period, fault kinematics

Yazar
Halil Yusufoğlu yus.halil@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası