TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KUZEY ANADOLU FAY ZONU GÜNEY KOLU’NUN KB ANADOLU’DAKİ GÜZERGAHI ÜZERİNE ALTERNATİF BİR HİPOTEZ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Kuzey Anadolu Fay Zonu, depremsellik, Güney Marmara, Gölpazarı, GPS, North Anatolian Fault Zone, seismicity, South Marmara, Gölpazarı, GPS

Yazarlar
Gürol Seyitoğlu seyitoglu@ankara.edu.tr
Bülent Kaypak
Bahadır Aktuğ
Esra Demirci Korhan Esat esat@ankara.edu.tr
Alper Gürbüz
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası